Usługi kadrowo-płacowe dla firm

Usługi kadrowo-płacowe dla firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców ciągłego nadzorowania poprawności spraw formalnych – sporządzania niezbędnych dokumentów, płacenia podatków i składek. Oprócz kontaktów z Urzędem Skarbowym również posiadacze własnych firm zobowiązani są do kontaktów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym regularnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

W firmach, w których zatrudnia się większą liczbę pracowników, za sprawy tego rodzaju odpowiedzialny jest dział kadrowy czy też HR. Można jednak zamiennie skorzystać z obsługi kadrowo-płacowej oferowanej przez biura rachunkowe. Dzięki niej czynności związane z kadrami i płacami będą wykonywali kompetentni specjaliści w tym zakresie, a przedsiębiorca może poświęcić swój czas na ważniejsze zadania.

Obsługa kadrowa

W ramach obsługi kadrowej prowadzone są wszystkie zadania dotyczące zatrudniania pracowników, również dotyczące regulaminów pracy, a także realizacji obowiązków sprawozdawczych, na przykład wobec GUS. Również biuro rachunkowe może przygotowywać dla swoich klientów analizy i raporty niezbędne w zarządzaniu firmą.

Są to następujące obowiązki:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z wymogami prawa pracy, w tym również dokumentów dotyczących czasu pracy, absencji, także w ramach badań okresowych i szkoleń BHP
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, także sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących zatrudnionych pracowników
  • dokumentowanie uprawnień do urlopu, a także odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów

Obsługa płacowa

W ramach obsług płacowej z kolei znajdują się wszystkie zadania związane z naliczaniem wynagrodzeń oraz dotyczące ubezpieczeń społecznych, czyli związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rozliczeniami ZUS.

Są to następujące obowiązki:

  • sporządzanie list płac, obliczanie wynagrodzeń, a także składek i podatku dochodowego
  • sporządzanie rozliczeń do ZUS i US, wypełnianie dokumentów zgłoszenia nowych pracowników do ZUS
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
  • sporządzanie raportów wynagrodzeń
  • dostarczanie danych i dokumentów do urzędów

Co zyskujesz, wybierając zewnętrzną obsługę kadrowo-płacową?

Samodzielne prowadzenie spraw kadrowo-płacowych nawet przy jednym zatrudnionym pracowniku to wiele dodatkowych obowiązków, dbałość o terminowość płatności i dostarczania dokumentów do urzędów, z czym oczywiście wiążę się konieczność podstawowej znajomości przepisów. Wybierając obsługę kadrowo-płacową oferowaną przez biuro rachunkowe, pracodawca może przekazać te obowiązki na ręce pracowników biura, którzy będą prowadzili je za niego.

 

Wszystkim klientom decydującym się na nasze biuro rachunkowe Myślenice i Kraków zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową w atrakcyjnych cenach. Zależy nam na tym, aby wspierać firmy całościowo, dlatego mogą zlecić u nas Państwo zarówno usługi księgowe, jak i kadry i płace. Zapewniamy zawsze atrakcyjne ceny i indywidualnie dopasowujemy usługi do Państwa potrzeb. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!