Księgowość i formy opodatkowania dla firm

Księgowość i formy opodatkowania dla firm

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym zgodnie z wybraną przez niego formą opodatkowania. Poniżej przedstawiamy informacje na ich temat, które pomogą Państwu w wybraniu odpowiedniej formy opodatkowania. Także w naszym biurze rachunkowym służymy kompleksową pomocą w zakresie zakładania działalności gospodarczej i doradztwie podatkowym.

Księgowość – podstawowe informacje

Księgowość jest jednym z podstawowych elementów rachunkowości i jest jego częścią rejestracyjną. Księgowość w związku z tym polega na rejestrowaniu w ujęciu pieniężnym zdarzeń gospodarczych, które prowadzone są przez przedsiębiorstwo. Zdarzenia te muszą być odpowiednio udokumentowane, między innymi pod kątem źródeł pochodzenia zmian w majątku jednostki.

Formy opodatkowania działalności

Zakres czynności księgowych zależny jest od wybranej przez firmę formy opodatkowania działalności. Każda z nich różni się od siebie stawką opodatkowania oraz stopniem skomplikowania prac księgowych.

Wyróżniamy następujące formy opodatkowania:

  • zasady ogólne – opodatkowanie firmy według skali podatkowej wynoszącej 18% lub 32%
  • podatek liniowy – opodatkowanie firmy według liniowej stawki 19%
  • ryczałt ewidencjonowany
  • karta podatkowa

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jest to podstawowa i najczęściej wybierana forma opodatkowania. Nie wymaga zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w przeciwieństwie do pozostałych trzech form. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych konieczne jest ustalenie dochodu przedsiębiorstwa, który jest podstawą opodatkowania – należy od przychodów z działalności odliczyć koszty uzyskania. Do prowadzenia rozliczeń służy podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – w skrócie KPiR. Zaliczki na podatek można wpłacać comiesięcznie lub cokwartalnie.

Stawka podatkowe zależne są od wysokości uzyskanego dochodu na rok:

  • 18% do wysokości 85 528 złotych
  • 32% powyżej 85 528 złotych

W przypadku przekroczenia przychodów 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotego przedsiębiorcy przechodzą na Księgi Handlowe – pełną księgowość.

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Dochód jest liczony analogicznie jak w przypadku zasad ogólnych, nie stosuje się jednak dwóch progów podatkowych, ale podatek liniowy wynoszący 19%.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej, w przypadku której podatek płaci się tylko od przychodu, bez konieczności pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Stawki ryczałtu wynoszą 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% zależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

Limit przychodów, po przekroczeniu którego nie można wybrać opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to 150 000 euro.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, która polega na płaceniu stałej kwoty podatkowej niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego, która jest wydana na wniosek podatnika.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w dziedzinie podatki i księgowość Kraków, zapraszamy do naszego biura!