Doradca podatkowy – kiedy warto skorzystać z jego usług?

Doradca podatkowy – kiedy warto skorzystać z jego usług?

Każdy przedsiębiorca chciałby płacić jak najniższe podatki. Niestety, od podatków całkowicie uciec nie można, ale są sposoby na to, aby skutecznie je obniżać. Optymalizacja podatkowa w firmie może dać naprawdę bardzo dobre efekty i poprawić jej sytuację finansową. W tym celu należy spotkać się z doradcą podatkowym, który w tej dziedzinie będzie mógł pomóc kompleksowo.

Kim jest doradca podatkowy?

Doradcą podatkowym nazywa się osobę zaufania publicznego, która działa zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym. Aby zostać doradcą, należy wcześniej zdać państwowy egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej.

Doradcami podatkowymi mogą być osoby fizyczne, które wpisane są na listę doradców podatkowych w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, adwokaci i radcy prawni, a także osoby prawne, które wpisane do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zabronione jest wykonywanie czynności doradztwa podatkowego osobom, które nie są do tego uprawnione, dlatego wybierając doradcę podatkowego, warto sprawdzić, czy posiada on odpowiednie certyfikaty.

Czynności prowadzone w ramach doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy, jak sama nazwa zawodu wskazuje, zajmuje się doradzaniem swoim klientom w kwestii podatków, jednakże doradztwo nie jest jedyną czynnością znajdującą się w jego gestii.

Zgodnie z przepisami ustawy doradcy podatkowi uprawnieni są do prowadzenia działalności w następującym zakresie:

  • udzielanie płatnikom, podatnikom i innym osobom porad, wyjaśnień i przygotowywanie opinii dotyczących ich obowiązków podatkowych
  • powadzenie ksiąg podatkowych i innego rodzaju ewidencji w celach podatkowych dla podatników i płatników
  • przygotowywanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie innego rodzaju pomocy w tym zakresie
  • reprezentacja podatników i płatników i innych osób w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej, a także w przypadku sądowych kontroli

Kiedy skorzystać z pomocy doradcy podatkowego?

Z usług doradcy podatkowego korzystać mogą zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i prywatne, gdy potrzebują porady związanej z podatkami. Dzięki temu, że doradca zna wszystkie przepisy dotyczące podatków, może udzielić kompleksowej pomocy, dlatego wtedy, gdy ma się jakieś wątpliwości związane z płatnością podatków, warto się do niego udać.

Także doradca podatkowy może pomóc w optymalizacji podatkowej, czyli wskazać na takie formy opodatkowania, które dla danego podmiotu gospodarczego są najbardziej korzystne i dzięki którym będzie on mógł dodatkowo zaoszczędzić.

W efekcie współpraca z doradcą podatkowym przyczyni się do bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie rozwoju firmy, która będzie stale prowadziła swoją działalność zgodnie z literą prawa.

Jeżeli potrzebny jest doradca podatkowy Kraków, zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego biura księgowego. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla naszych klientów. Marek Wcisło, właściciel naszego biura, posiada certyfikat doradcy podatkowego pod numerem 09557. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty!