• Slider 1
.

Marek Wcisło - doradca podatkowy księgowy

Przedmiotem działalności naszej firmy jest:

Księgi Handlowe i Podatkowe

prowadzenie Ksiąg Handlowych oraz Podatkowych (KPiR)

Rozliczanie

ryczałtu, stowarzyszeń, fundacji, zeznania roczne

ZUS, GUS i inne

rozliczenia z ZUS, GUS, Intrastat, środki pomocowe.

VAT

rozliczenia VAT

Kadry i Płace

prowadzenie obsługi w zakresie kard i płac dla pracowników

Doradztwo podatkowe

Oferujemy wieloletnie doradctwo podatkowe